نویسه جدید وبلاگ

با سلام این وبلاگ در جهت افزایش سطح علمی جامعه و افرادی که در زمنیه روشنایی کار می کنند راه اندازی شده است تا با ایجاد پل های دو طرفه نقص های ماهم کاهش یابد و همچنین بتوانیم در مسایل ایجاد شده همفکر ی با افراد آگاه جامعه داشته باشیم



گزارش تخلف
بعدی